?

Log in

Haven't you people ever heard of closing the goddamn door? [entries|friends|calendar]
Fleur.

[ website | That's Me ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[18 Jun 2006|01:46pm]
De Grote Albufeira-post


Karel Kebab. Celebration. Bloopers. Zwembad. Nijmegen. Schiphol. Faro. Dissing You. Jikkern. Shizzle My Dizzle. Tosti's met curry of ranzige ketchup. Vakantie-playlist. American Psycho. Goedkope sigaretten. Engelsen. Land, hup hup hol. Jong Oranje wint het EK. Oud-Albufeira. Atlantische Oceaan. Carlot-foto's. Japf Japf, net zoals op skikamp. "Ik moet schijten!". Boeren laten. Waterpark. WK. Fik in het gebouw naast ons. Proppers. Enge zwerverskindjes, nouja, één lieve dan. Shiny dushi-zonneolie. Pinautomaten die 'gesloten' zijn in het weekend. Alisuper. "UP", het merk waarvan alle producten plep smaakten :'). En nog veel meer wat jullie allemaal niks zegt.Dus!Collapse )
48 comments|post comment

[20 Mar 2006|08:05pm]
Friends Only

lekker emo, maar wel lekker friends only.
8 comments|post comment

[11 Mar 2006|03:27pm]Klote +

* sneeuw
* dreads
* mensen die stoned zijn
* mensen die niet opnemen
* ouders
* school
* dat ik nog naar buiten moet
* mensen

En vooral die kloteliefde.
Eventjes hoor.
13 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]